American International Innovative Design Award 2022

American International Innovative Design Award 2022

INTERIOR

Shenzhen Insight Technology Exhibition Co.,LTD

Xiamen Gezhi Decorative Design Engineering Co. Ltd

GOS DESIGN INSTITUTIONS

Wei Hanhui

Junwen Concept (Shanghai) Design Engineering Co., LTD

π Squared

Guangbiao Chen(Bill)

Aaron Ding

Niukun yu, Ji Changlin

Li Yufei