American International Innovative Design Award 2022

American International Innovative Design Award 2022

INTERIOR

Public Space 2022 Innovation Integrated Design of Station Space of Qingdao Metro Line 1

Healthcare Space 2022 Innovation Xi’an Qidi Children’s Hospital Healthcare Space 2022 Innovation Impress Madrid Teens

Soft Decoration 2022 Gold Sunac-China Shan Shui Xuzhou Marketing Center Project TCD² Design Soft Decoration 2022 Silver The 218 of China Academy of Art Soft Decoration 2022 Innovation Longhu villa model room Soft Decoration 2022 Innovation Memory of the Stone Soft Decoration 2022 Innovation “Sea Blue” Afternoon Tea In Shanghai Concert Hall Soft Decoration 2022 …

Soft Decoration Read More »

B&B Hotel Space 2022 Innovation The dialogue between cloud and sky – Cave Artist Village in Mahuangliang Loess Wang Xiaohua, Xue Ruyi, Lin Yilin, Dong Fange, Pan Duo,Wang Songbin

Leisure Space 2022 Gold Chen Hua Jiu Fu Private Club,Yixing Chen Qiaoling Leisure Space 2022 Silver National Tea Master Wang Chuanyi’s White Tea Savoring Hall Leisure Space 2022 Innovation Marmot Club-Luoying City Leisure Space 2022 Innovation Club of Zhonghai Square, Huizhou Leisure Space 2022 Innovation Royal Wayteen Wedding Hall

Villa Space 2022 Gold House HD MDDM STUDIO Villa Space 2022 Silver Black gold shadow | city design concept Villa Space 2022 Silver Humanity, Greenery, and Coexistence Villa Space 2022 Innovation Xun Villa Space 2022 Innovation Mi Guo Villa Space 2022 Innovation Shanghai R & F. 10 villa private residence Villa Space 2022 Innovation Longhu …

Villa Space Read More »

Wang Wenni

YONGNA SHENG

YIJU DESIGN

Yiping Huang