American International Innovative Design Award 2022

American International Innovative Design Award 2022

B&B Hotel Space

Yangzheng Bao

Wang Xiaohua, Xue Ruyi, Lin Yilin, Dong Fange, Pan Duo,Wang Songbin

Zhang Hai’ao

Zhang Hai’ao