American International Innovative Design Award 2022

American International Innovative Design Award 2022

Cultural Buildings

Zhu Yuan

Zhu Yuan

ZHANG XUN

Baofeng LiWuhan Institute of Landscape Architecture Design Co., LTD

CHEN YINWEN

Daqun Su

Guangzhou Newsdays Interior Design and Construction Co., Ltd.

Tus-Design Group Co., Ltd

Xiao Peng

Chen Hang