American International Innovative Design Award 2022

American International Innovative Design Award 2022

Commercial Space & Exhibition

Shenzhen Insight Technology Exhibition Co.,LTD

Chen Guan

Chongqing Micro Interior Design Co., Ltd.

Guangzhou Frontop Digital Creative Technology Co, Ltd.

Kenwin Chan

Taoqian , Wei Xingyu

SHENZHEN SILKROAD BLUE CREATIVE EXHIBITION CO.,LTD

SHENZHEN SILKROAD BLUE CREATIVE EXHIBITION CO.,LTD

Liu Yang, Huang Chengcheng

WITHINBEYOND Architectural Space Design