American International Innovative Design Award 2022

American International Innovative Design Award 2022

Cultural Space

Guangbiao Chen(Bill)

Fan Sudan,Chen Lu ,Peng Dinglong,Huang Yuzhong,Lu Xinlan

Nan Lee

Beijing Yuyuan Zhifeng Product Design Co., Ltd

Xi’an Unprinted Interior Design Co., Ltd

Xi’an Unprinted Interior Design Co., Ltd

Xi’an Unprinted Interior Design Co., Ltd

Xi’an Unprinted Interior Design Co., Ltd

Xi’an Unprinted Interior Design Co., Ltd

Xi’an Unprinted Interior Design Co., Ltd