American International Innovative Design Award 2022

American International Innovative Design Award 2022

Villa Space

Yiju International Interior Design

Huang Wan(Amie)

YANG WANG YU

Min Huan Liu, China University of Technology

Lu Yingkun

Tsuneda Design

Inside (Beijing) Decoration Design Co.,Ltd

MDDM STUDIO

Luo Guang

Liu Feng