American International Innovative Design Award 2022

American International Innovative Design Award 2022

Cultural and Creative Products

Guangzhou Horisun Trading Co.Ltd.

Global Ear Medical Technology (ShangHai) Limited Company (Qin Zhengxing, Shen Zhanjun, Tang Kun, Jiang Cong, Li Hongqiang, Tan Yiqian, Peng Shengli, Tang Youran, Chen Chen, Qin Guobin, Li Yunbin)