American International Innovative Design Award 2024

American International
Innovative Design Award

AWARD WINNING WORKS 2022

Discover best projects and top designer / agency from 2022 AIIDA

Meet our winners of 2022
INTERIOR
ARCHITECTURE
PRODUCT
Moxa Roll Multifunctional Cup
Global Ear Medical Technology (ShangHai) Limited Company (Qin Zhengxing, Shen Zhanjun, Tang Kun, Jiang Cong, Li Hongqiang, Tan Yiqian, Peng Shengli, Tang Youran, Chen Chen, Qin Guobin, Li Yunbin)
TOP 10 AWARD WINNING AGENCIES 2022
TOP 50 AWARD WINNING AGENCIES 2022
Scroll to Top